Reglement for loppemarkedet ved Ballerup Rådhus

 • Loppemarkedet holder åbent den 1. første søndag i hver måned i prioden maj - september kl. 09.00 - 14.00  og afholdes på parkeringsarealet foran Ballerup Rådhus.
 • Ankomst og registrering samt tildeling af stadeplads skal ske i tidsrummet kl. 06.30 – 08.00. Såfremt dette tidspunkt ikke overholdes, vil stadepladsen blive frigivet til anden side, og pengene refunderes ikke.
 • Det er tilladt at køre bilen ind til standen og læsse af, hvorefter den straks skal fjernes. Opsætning af effekter på standen skal ske efter, at bilen er fjernet.
 • Parkering af egen bil og trailer skal ske på P-pladsen bag Ballerup Rådhus (se kort over området). Det vil ikke være tilladt at parkere på parkeringspladsen til venstre foran rådhuset, da denne plads er forbeholdt vores kunder.
 • Stadepladsen (parkeringsbåsen) udgør et areal på ca. 10 m2, og alle effekter skal være placeret inden for afmærkningen af standen evt. lidt gangareal til nabostanden.
 • Det er ikke tilladt anvende pløkker eller andet til fortøjning på stadepladsen. Der må ikke hænges effekter i træer, hække eller anden beplantning. Stadelejerne er erstatningspligtige for evt. skader på stadepladserne og tilhørende beplantning.
 • Fra staderne må der kun sælges BRUGTE genstande. Der må ikke sælges våben, nye varepartier, fødevarer og drikkevarer eller uddeles gratis effekter.
 • Toiletter forefindes på parkeringsarealet. 
 • Regnvejr er ingen hindring, vi holder åbent uanset vejret.
 • Arrangøren af loppemarkedet kan ikke drages til ansvar for skader, reklamationer, tyveri eller bortkomst af enhver art.
 • Stadepladserne skal være ryddet og rengjort senest kl. 15.00, og det påhviler den enkelte stadelejer, at rydde og rengøre egen stadeplads for enhver form for affald inkl. cigaretskodder, glasskår og emballage, og alt affald skal tages med hjem.
 • Enhver stadelejer og besøgende på loppemarkedet skal efterleve reglementet og de anvisninger der gives af loppemarkeds arrangøren samt af politiet. Enhver der overtræder reglementet, eller er til gene for de andre markedshandlende kan straks bortvises. Betaling for standen vil ikke blive refunderet.

Vi håber, at I alle vil respektere ovenstående, så stadeholdere og gæster kan få en god oplevelse.

Janni

Del siden